Yayınlar

 

2012: E. Abay-F Dedeoğlu, “Beycesultan 2007-2010 Yılları Kazı Çalışmaları Raporu”, Kazı Sonuçları Toplantısı 33, baskıda.

2009: E. Abay, F. Dedeoğlu, “Beycesultan 2007-2008 Yılları Kazı Çalışmaları Ön Raporu” Arkeoloji Dergisi XIII/ 2009/1, 53-80.

2009: F. Dedeoğlu, “Denizli-Çivril İlçesi Yüzey Araştırması Verileri Işığında M.Ö 2. Binyılda Yukarı Menderes Havzası Yerleşim Düzeni” Altan Çilingiroğlu’na Armağan, Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat, (Ed: H. Sağlamtimur, E. Abay, Z. Derin, A.Ü. Erdem, A. Batmaz, F. Dedeoğlu, M. Erdalkıran, M.B. Baştürk, E. Konakçı), İstanbul, 241-257.

2008:E. Abay, “Die Neolithischen Fundorte in Der Çivrilebene im Oberen Maandegebeit” Erste Ergebnisse Einer Gelendebegehung.’in: Fundstellen, Gesammelte Schriftenzur Archaeologieund Geschichte Altvorderasien, ad honorem Hartmut Kühne (Hrsg.) Bonatz, D.; R. M. Czichonund F.J. Kreppner, s. 1-8, HarrassowitzVerlag-Wiesbaden.

2008:F. Dedeoğlu, “CulturalTrasformationandSettlementSystem of Southwestern Anatolia fromNeolithicto LBA: A Case Studyfrom Denizli/Çivril Plain”, ICAANE 5, (ed: J. M. Córdoba, M. Molist, M.C. Pérez, I. Rubio, S. Martínez) Madrid, 587-603.

2007:E. Abay-F. Dedeoğlu, “2005 Yılı Çivril Ovası Yüzey Araştırması2005”, Araştırma Sonuçları Toplantısı 24, Cilt 1, Ankara, 277-293.

2005:E. Abay-F. Dedeoğlu,  “2003 Yılı Denizli/Çivril Ovası Yüzey Araştırması”Araştırma Sonuçları Toplantısı 22, Cilt 2, Ankara, 41-51.

1999:H.Kale, “Beycesultan ve Çevresindeki Prehistorik Yerleşimler”, Yayınlanmamış Bitirme Tezi (Dan. A.Çilingiroğlu), İzmir.

1995:J.Mellaart-A. Murray, Beycesultan Vol. III Part II: LateBronze Age andPhrygianPotteryandMiddleandLateBronze Age Small Objects, Oxford 1995.

1974: J.Mellaart, “Western Anatolia, Beycesultan andTheHittites”, Mansel’e Armağan I, TTKY, Ankara, 493-526.

1972:S. Lloyd, Beycesultan Vol III, part 1, LateBronze Age Architecture,The British Institute of Archaeology at Ankara, London 1972.

1970: J.Mellaart, “The Second Millennium Chronology of Beycesultan”, AnatolianStudies20, 55-67.

1965: S. Lloyd-J.Mellaart, Beycesultan vol 2, MiddleBronze Age Architecture andPottery, The British Institute of Archaeology at Ankara, London.

1962: S. Lloyd-J.Mellaart, Beycesultan vol 1, TheChalcolithicandEarlyBronze Age Levels, The British Institute of Archaeology at Ankara, London.

1960:S. Lloyd, “Beycesultan, 1959: Sixth Preliminary Report”Anatolian Studies 10, 31-41.

1959: S. Lloyd-J. Mellaart-D. Stronach,  “Excavations at Beycesultan, 1958”, Anatolian Studies 9, 35-50.

1958: J.Mellaart, “Theend of theEarlyBronze Age in Anatolia and the Agean”, American Journal of Archaeology 62, 11-53.

1957: S. Lloyd; J. Mellaart, “An EarlyBronze Age Shrine at Beycesultan, Anatolian Studies 7, 27-36.

1956: S. Lloyd; J. Mellaart, “Beycesultan Excavations: Second Preliminary Report, 1955”Anatolian Studies 6, Special Number in Honourand in Memory of Professor John Garstang, 101-135.

1955: S. Lloyd; J. Mellaart, “Beycesultan Excavations: First Preliminary Report”Anatolian Studies 5, 39-92.

1954: J.Mellaart, “Preliminary Report on a Survey of Pre-ClassicalRemains in the South Turkey”, Anatolian Studies 4, 175-240