2010 Araştırmaları

BEYCESULTAN HÖYÜK 2010 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2010 yılı Beycesultan Höyük kazı ve araştırmaları 9 Ağustos - 15 Eylül 2010 tarihleri arasında yürütülmüş olup söz konusu çalışmalarda Ege Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve öğrenciler görev almışlardır. Araştırmalarımızın yürütülmesinde İznik Müzesinde görevli Arkeolog Kemal Çibuk Bakanlık temsilcisi olarak bulunmuştur.


Beycesultan Höyük’te gerçekleştirilen 2010 yılı kazı çalışmaları, N27 ve M27C plankarelerinde toplam 500 metrekarelik bir alanda yürütülmüştür. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmalarımız, 2009 yılında Geç Tunç Çağ’ın farklı evrelerini tespit ettiğimiz (4, 5b, 5a ) N27 ve M27 plankarelerinde devam etmiştir. Burada yapılan kazı çalışmalarının temel amacı 2009 yılında tespit ettiğimiz evreleri tüm alanda araştırmak ve olası yeni evreleri ortaya çıkarmaktır. Bu sebeple çalışmalarımız daha çok Geç Tunç Çağ tabakalanmasına ilişkin sorunların çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

N27 PLANKARESİ:

2010 yılı çalışmaları ağırlıklı olarak N27 plankaresinin kuzeydoğu ve güney kısmında devam ettirilmiştir. Çalışmalar sonucunda 4, 5b, 5a tabakalarına ait mimari kalıntılar tespit edilmiştir.

4. TABAKA: GEÇ TUNÇ ÇAĞ

            Bir önceki kazı döneminde tespit edilen sıvalı tabanlı mekânların yayılım alanlarının açmanın kuzeybatısına doğru devam ettiği gözlemlenmiştir. Mekânların duvarları korunarak alt seviyelerde çalışmalara devam edilmiştir.

5. TABAKA: GEÇ TUNÇ ÇAĞ ERKEN EVRE

N27 plankaresi içerisinde Geç Tunç Çağı’nın yangınla tanımlanan tabakasını temsil eden 5b evresi kuzeydoğu kesimde ve güney kesit önünde ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu tabakaya ait dört yeni mekân tespit edilmiştir. Bahsedilen mekânlar, 2009 yılı çalışmalarında N27 plankaresinin kuzeyinde açığa çıkarılan mekânlar ile yapım tekniği bakımından da benzerlik göstermektedir. Mekânların temel üzerine tek sıra kerpiç kullanılarak oluşturulduğu gözlenmiştir. Tamamı çok iyi bir şekilde sıvanmış duvarların sıvasının, 5b tabakasını temsil eden yangın tahribatı nedeniyle bazı alanlarda korunamadığı belirtilmelidir. Kuzey tarafta bulunan mekânlar ile kıyaslandığında, güney tarafta bu yangının şiddetinin daha az izlendiği söylenebilir.

5b’in sonunu getiren yangın tabakasının ardından bu evredeki mimari yapıların sonraki evre olan 5a evresinde yeniden tamir edilip kullanılmış olduğu görülmektedir. Söz konusu bu yeniden kullanımın birkaç evre süresince tekrarlandığı anlaşılmaktadır. 2009 yılı kazı çalışmalarımızda tahmin ettiğimiz bu kullanım evreleri 2010 yılı kazı çalışmalarımızda elde ettiğimiz yeni verilerle birlikte daha açık olarak ortaya koyulmuştur. Her biri tadilat aşaması olan bu evreler en erkenden en geçe doğru; 5a1, 5a2 ve 5a3 olarak isimlendirilmiştir.

M27 PLANKARESİ:

2009 yılında M27C plan karesinde 10x10m’lik alanda kazı çalışmaları yapılmış ve 21.08.2010 tarihinde N27’nin güneydoğu kesiminde bulunan ve 5a2 evresine ait olan mekânların güneye uzantılarını belirlemek amacıyla çalışmalar tekrar başlatılmıştır.

2010 yılı kazı çalışmaları ile birlikte bu plankare içerisinde 5a1 ve 5a2 tabakalarının da varlığı tespit edilmiştir.