2016 Kazı Ekibi

 

Prof. Dr. Eşref ABAY (Kazı Başkanı-Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü) 

Yard. Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu Konakçı (Kazı Başkan Yardımcısı-Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)

Yard. Doç. Dr. Başak Boz (Antropolog-Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)

Öğr.Gör. Çağrı Murat Tarhan (Restoratör/ Doktora Öğrencisi-Pamukkale üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü)

Arş. Gör. Gürkan Ergün (Arkeolog-Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)

Arş. Gör. Şerife Çakar (Arkeolog-Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)

Nesligül Kanber (Arkeolog- Yüksek Lisans Öğrencisi)

Yağız Aşyapan (Arkeolog)

Zübeyr Topçu (Arkeolog)

Berrak Deniz Ekin Gençoğlu  (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Lisans Öğrencisi)

Ebru Dursun (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Lisans Öğrencisi)

S. Ege Binder (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Lisans Öğrencisi)

İdris Alyüz (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Lisans Öğrencisi)