2014 Yılı Çalışmaları

Beycesultan 2014 Kazı Sezonu Antropolojik Çalışmalar

15 Haziran- 25 Ağustos 2014 tarihleri arasında yürütülen antropololojik çalışmalar 2009- 2012 kazı dönemlerinde  höyüğün Geç Tunç dönemine tarihlenen tabakalarında bulunan iskeletler üzerinde yürütülmüştür. Geç Tunç dönemin 5a ve 5b tabakalarında  mekanlar içerisinde bulunan iskeletlerin bazılarında yanma izlerine rastlanmıştır.  Bu iskeletlerin yerleşim yerine yapılan bir saldırı sonucunda ev içlerinde depolara, pithos içlerine saklandıkları ve bazılarının saldırı sonrasında çıkan yangında öldükleri düşünülmektedir.

Kazısı yapılan alanların bir kısmında ele geçen iskelet kalıntılarının bazıları in situ durumdayken bazılarında kemiklerin çeşitli sebeplerle dağıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan minimum birey sayısı hesaplamalarında toplam 21 bireye ait iskelet parçalarının bulunduğu anlaşılmıştır.  Bunlardan bir tanesi, yaklaşık 6 aylık bir bebeğe ait, bir tanesi 6-7 yaşlarında bir çocuk, 2 tanesi adölesan, 17 tanesi erişkin bireye ait iskelet kalıntılarıdır.  Üç kadın, 7 erkek olarak toplam 10 bireyde cinsiyet tayini yapılabilmiştir. 2 bireyin cinsiyet kriterleri gelişmediği için, 9 bireyde ise bu kriterler korunmadığı için cinsiyet tayini yapılamamıştır.

Bireylerin hiç birisinde ölüm sebebi olabilecek bulguya rastlanılmamıştır. Saldırı ve sonrasında yangın geçiren 5b tabakasında mekan 11 ‘de ele geçen toplam 9 bireye ait kalıntıların bir kısmında karbonize beyin kalıntısının bulunmuş olması bu bireylerin  üzerlerine çöken yıkıntının altında kalarak öldükleri ve yandıklarını göstermektedir.

Bu dönem iskeletlerinin yapılan patolojik çalışmalarında, orta yaş ve üzeri bireylerde osteoartritik oluşumlar, ağız sağlığı ile ilgili  çürük apse gibi problemler olduğu belirlenmiştir. Mekan 7’de bir pithosun içinde saklanmış olarak bulunan orta yaşlı bir erkeğe ait iskeletin alt kolunda kaynamamış bir kırık belirlenmiştir.  Yine bir binanın avlusu olduğu düşünülen yerde bulunan genç bir bireyin sol üst bacak kemiğinde travma sonucu oluşmuş olan femoral necrosis görülmüştür. Bu durum üst bacak kemiği olan femurun baş kısmını besleyen damarların  bir darbe sonucu  işlevini yitirmesi  ile femur başını besleyememesi ve femur başı dokusunun ölümüdür.

2014 kazı döneminde incelenen iskeletlerin demografik yapısında her yaş grubundan ve cinsiyetten insanların temsil ediliyor olması, burada yaşayan insanların beklenmedik bir saldırıya maruz kalmış ve kaçma fırsatı bulamamış olma olasılığını güçlenmektedir.