2015 Yılı Çalışmaları

Beycesultan Hayvan Kemikleri 2015 Raporu

 

2015 yılı zooarkeoloji çalışmaları 09.08.-16.08.2015 tarihleri arasında Beycesultan Höyüğü Kazı evinde gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında çalışmalar yoğun olarak Orta Tunç tabakalarından gelen hayvan kemikleri üzerinde sürdürülmüştür. 70 farklı kod’tan toplam 1366 adet kemik ve dişin detaylı analizi yapılarak (tanımlama, ölçü vb.) veri tabanına kaydı gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen ilk sonuçlara göre, Orta Tunç Çağda yüksek oranda koyun, keçi, sığır ve domuzun tüketildiği tespit edilmiştir. Yerleşmede az sayıda at, kızıl geyik, karaca, tilki, köpek, kaplumbağa ve bazı kuş türlerine de rastlanılmıştır. Uzun kemiklerin kaynaşma durumlarına ve dişlerdeki yıpranma derecelerine göre hayvanların kesildikleri yaşı bize veren hesaplamaların henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, ilk gözlemlerimize göre Orta Tunç Çağda, koyun ve keçilerin daha genç yaşlarda öldürülmelerine karşın domuzların daha uzun süre tutuldukları gözlemlenmiştir. Domuzların sadece protein kaynağı olarak kullanıldıkları göz önüne alınırsa, maksimum et kapasitesine ulaştıkları bir yaşlarında öldürülmeleri beklenir. Yaşlı domuzların yabanıl olarak avlanan bireylere ait olup olmadığı ölçüler üzerinde yürütülecek logaritmik hesaplamalardan sonra kesinlik kazanacaktır.
Yerleşmede patalojik özellik gösteren az sayıda kemik tespit edilmiştir. Kemiklerdeki morfolojik bozuklukların çoğunluğu köpek kemiklerinin eklem yerlerinde gözlemlenmiştir. Bu bozuklukların yanlış kaynamış kırıklara ait oldukları anlaşılmaktadır. Bunun dışında yanık kemiklerin sayısı oldukça azdır ve renkleri sadece hafif kahverengiye dönecek şekilde düşük ısıya maruz kalmışlardır. Kesik izleri de az oranlarda ve önceki yıllarda olduğu gibi genellikle ayak topuk kemiklerinde ve ön kol kemiğinin (humerus) distal kısımlarında tespit edilmiştir. Birkaç koyunun ayak kemiklerinde, et kurutmak için asıldıklarını gösteren deliklere rastlanılmıştır. Uzun kemikler yüksek oranda gövdelerinden kırılmışlardır. Uzun kemiklerin içindeki yüksek protein içeren ilikleri tüketmek için uzun kemiklerin parçalandıkları anlaşılmaktadır.