2016 Yılı Çalışmaları

BEYCESULTAN 2016 YILI ANTROPOLOJİK ÇALIŞMALARI

Beycesultan’da 2016 kazı sezonunda M27 açmasında Feature 81 olarak numaralandırılan bir iskelet bulunmuştur. Kafatası ve bacak kemikleri ile sağ kol kemikleri olmayan iskeletin yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenmiştir. İskeletin eksik kemiklerinin daha sonraki dönemlerde meydana gelen tahribatlar sonucu oluştuğu düşünülmektedir. İskeletin üzerinde dağılmış şekilde bulunan 5 adet dişin ikisinde mine tabakası tamamen yok olacak şekilde çürük, alt çeneye ait 2 adet kesici dişte ise yoğun diş taşı oluşumu tespit edilmiştir. Sol kol kemikleri ve diğer vücut kemiklerinde ise ileri derecede osteoporoz gözlenmiştir. Bu sezon içinde aynı zamanda daha önceki yıllara ait farklı kontekslerden gelen dağınık kemikler değerlendirilmiştir.