Arkeobotanik Çalışmaları

ARKEOBOTANİK ANALİZ SONUÇLARI

 

Beycesultan Höyük’ünarkeobotanik çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleşimde Bizans ve Geç Tunç Çağ tabakalarından çok miktarda in situ durumda tohum örneği tespit edilmiştir. 2008-2009 yılı Beycesultan Höyük arkeobotanik analizleri sonuçlarından elde edilen veriler aşağıda listelenmiştir:

Bizans Dönemi’ne ait örneklerden elde edilen veriler:

TAHILLAR

 • Ekmeklik Buğday (Triticumaestivum)
 • Arpa (Hordeumvulgare)

BAKLAGİLLER

 • Burçak (Viciaervilia)

MEYVE BİTKİSİ

 • Asma (Vitisvinifera)

YABANİ BİTKİLER

 • Kandamlası (Adonis)
 • Geven(Astragalus)
 • Bromus
 • Pelemir(Cephalariasyriaca)
 • Yoğurtotu (Galium)
 • Delice (Lolium)
 • Ebegümeci (Malva)
 • Çobandeğneği (Polygonum)
 • Vaccariapyramidata
 • Üzerlik (Peganumharmala)

 

Geç Tunç Çağa ait tohumların analiz sonuçlarından elde edilen veriler:

TAHILLAR

 • Kabuklu buğday (Emmer/Einkorn)
 • Arpa (Hordeumvulgare)

BAKLAGİLLER

 • Burçak (Viciaervilia)
 • Mercimek